طلا

تعیین سایزبندی النگو و دستبند

تعیین سایزبندی النگو و دستبند

سایزبندی دستبند

تعیین سایز دستبند به دو روش قابل انجام است.

روش اول سایز بندی دستبند

تعیین سایز دستبند به وسیله اندازه گیری دور مچ

این کار را میتوانید به وسیله یک متر قابل انعطاف (توجه داشته باشید که در اینجا نمیتوانید از متر خیاطی استفاده کنید) یا یک نوار کاغذی استفاده کنید.

متر یا نوار کاغذی را به دور آن قسمتی از مچ دستمان که دستبند در آن قسمت قرار میگیرد می پیچیم.

در این جا اگر از متر استفاده کردید که عدد روی آن را میخوانید. اما اگر از نوار کاغذی استفاده کردید نقطه ای که دو سر نوار روی هم قرار میگیرند را علامت بزنید و بعد با استفاده از خط کش طول آن را اندازه بگیرید.

حال اندازه دور مچ خود را دارید. برای تعیین سایز دستبند با توجه به سلیقه شخصی یکی از روش های زیر را انتخاب کنید.

سایز جذب دستبند: 0.5 یا 1 سانتی متر به اندازه به دست آمده اضافه کنید.

سایز راحت دستبند: 2 یا  2.5 سانتی متر به اندازه به دست آمده اضافه کنید.

سایز آزاد دستبند: 3 سانتی متر به اندازه به دست آمده اضافه کنید.

روش دوم سایزبندی دستبند

تعیین سایز دستبند با استفاده از دستبندی دیگر

یک دستبند که مناسب دست شماست را انتخاب کنید؛ سپس، آنرا به طور کامل باز کنید و از قسمت قفل تا انتهای دستبند را اندازه گیری نمایید. عدد به دست آمده سایز دستبند شماست.

سایزبندی النگو

تعیین سایز النگو نیز به مانند دستبند به دو روش قابل انجام است.

روش استاندارد سایز بندی النگو

در این روش تعیین سایز با استفاده از متر یا نوار کاغذ انجام میشود.

بدین شکل که دست خود را مطابق تضویر به گونه ای میگیرید که میخواهید النگو را در دست خود قرار دهید (برای این کار انگشت شست را بر روی سر انگشت کوچک خود قرار دهید.). حال به وسیله متر یا نوار کاغذی اندازه دور دست خود را به دست آورید. توجه داشته باشید که عریض ترین قسمت دست خود را اندازه گیری کنید. برای دقت بیشتر نوار یا متر را به بالا و پایین حرکت دهید تا عریض ترین قسمت دست خود را اندازه گیری کنید.

روش دوم سایزبندی النگو

اندازه گیری قطر داخلی النگو

النگویی که اندازه دست شماست را انتخاب کنید. سپس با استفاده از یک خط کش قطر داخلی این النگو را اندازه گیری نمایید. حال عدد به دست آمده را با جدول زیر مقایسه کنید تا سایز النگوی مناسب دستتان را پیدا کنید.

سایزبندی دستبند کودکان

اگر به هر دلیلی با استفاده از روش های بالا نتوانستید سایز دستبند کودک خود را اندازه گیری نمایید؛ میتوانید از این جدول کمک بگیرید.

فقط توجه داشته باشید که این اندازه ها به صورت تقریبی هستند و توصیه میشود که با استفاده از روش های گفته شده سایز دست کودک خود را اندازه گیری نمایید.