طلا

تعیین اندازه دستبند زنجیری طلا

تعیین اندازه دستبند زنجیری طلا

قبل از شروع لازم است چند نکته را بدانیم:
اشتباه رایجی در مورد سایزبندی دستبند وجود دارد به این ترتیب که عموم مردم گمان میکنند سایز مشخصی برای مچ دست (دستنبد) وجود دارد، چیزی شبیه به سایزبندی لباس. در صورتیکه اینگونه نیست. بنابراین نمیتوان گفت سایز مچ دست (دستنبد)من Mاست.

به جای آن، ما باید ھر بار با استفاده از این 3عامل، اندازه دستبند خود را تشخیص دھیم:
اندازه گیری مچ دست، که میتواند در یک فرد (تپل) کوچک باشد و بالعکس. برای بدست آوردن اندازه دست بند مناسب، باید اندازه دقیق مچ دست خود را بدانید، سپس از آن برای انتخاب اندازه صحیح دستبند استفاده کنید.
طراحی دستبند و نمودار اندازه برند. اگر شما اندازه سایز دستبد زنجیری خود را میدانید به این معنا نیست که سایز النگوی شما نیزھمان است، به ھمین ترتیب ممکن است سایز مناسب دستبند از برند (پاندورا)برای شما Mباشد و از برند (تیفانی) S
فیت. به این معنا که آیا میخواھید دستبند در مچ دست شما شل و آزاد باشد و یا چسبیده .
بنابراین فقط در صورتی میتوانیم یک اندازه دستبند دقیق را بدست آوریم که ھر عامل را به درستی بشناسیم.
چگونه سایز دستبند خود را بیابیم:


قدم اول: اندازه گیری مچ دست
اندازه دور مچ دست خود را با استفاده از بستن یک متر منعطف به دور استخوان مچ دست، به دست آورید.(مانند شکل)


اندازه گیری سایز مچ دست
اگر دسترسی به نوار متر ندارید، میتوانید از یک نوار کاغذی باریک استفاده کنید. به این نکته توجه داشته باشید که حتما از یک نوار باریک کاغذی استفاده کنید، چرا که اگر از یک ریسمان زخیم استفاده کنید نتیجه نھایی احتمالا حدود ١٫۵تا ٣سانتیمتر بلندتر ازانداز صحیح مچ دست شما خواھد بود.
راھنمای سایز دستبند: چگونه اندازه دستنبد را محاسبه کنیم؟
این راھنما به شما آموزش میدھد که چگونه اندازه مچ دست و اندازه دستبند خود و یا شخص دیگری را پیدا کنید. برای خرید دستبنداز کازماتیکس تنھا کافیست از نمودارھای انتھای ھمین راھنما استفاده کنید و سایز دستبند خود را به راحتی به دست آورید. لطفا به یاد داشته باشید که برخی از مطالب این راھنما تنھا برای افزایش اطلاعات شما گرامیان گردآوری شده است .


چگونه بدون دانستن سایز مچ شخص دیگر، سایز دستبندش را بیابیم؟
روش اول: اندازهگیری طول دستبند قبلی شخص مورد نظر
قدم اول: انتخاب سبک و استایل مناسب دستبند

توجه داشته باشید برای محاسبه صحیح سایز دستبند، لازم است از ھمان نوع سبک و استایل دستبند استفاده کنید. به عنوان مثال اگرقصد خرید یک دستبند زنجیری را دارید، از یک دستبند زنجیری شخص مورد نظر برای محاسبه سایز دستبند استفاده نمائید.
قدم دوم: سایز دستبند را اندازه بگیرید
دستنبد را روی یک سطح صاف قرار داده سپس از انتھای قلاب تا انتھای قفل را با یک خطکش اندازهگیری کنید.


اندازه گیری طول دستبند
توجه
: اندازه به دست آمده سایز دستبند نیست، بلکه طول دستبند شخص مورد نظر میباشد. شما میبایست برای محاسبه سایز دستبند،این اندازه به دست آمده از طول دستبند را با جدول سایز دستبند مطابقت دھید.
روش دوم: استفاده از سایز دستبند میانگین برای خانمھا
متاسفانه فرمول یکسانی برای محاسبه سایز دستبند که برای ھمه خانمھا کار کند، وجود ندارد. برای دستیابی به بھترین نتیجه، شاید بخواھید از مقایسه سایز مچ دست خود با سایز مچ فرد مورد نظر استفاده کنید.
چنانچه چارهای جز حدس زدن سایز مچ دست فرد مورد نظر ندارید، میتوانید از جدول زیر استفاده کنید. توجه داشته باشید که این جدول برای سایز فیت میانگین (نه آزاد و نه چسب) در نظر گرفته شده است.

روش سوم: دستبند با قابلیت تنظیم سایز بخرید
با اسفاده دو روش بالا میتوان از خریدی دقیق اطمینان داشت، ولی اگر ھمچنان دچار شک و تردید ھستید میتوانید از انواع مدل دستبندھای با قابلیت تنظیم سایز بازدید و خرید کنید. این نوع دستبندھا معمولا با ھر نوع سایز مچ دستی مطابقت دارد و بسته به سلیقه میتوان سایز آن را جابجا کرد